Nejpočetnějšími zástupci - a díky nenáročnému pozorování turisty také nejvíce vyhledávanými - jsou papuchalkové ploskozobí (Fratercula arcteca). Kolonie  těchto  ptáků,  které  lze  nalézt  od  Bretaně  až  po Špicberky, čítá na ostrově Runde neuvěřitelných 100 tisíc. Tito pestře zbarvení opeřenci hnízdí jednotlivě v přirozených jeskyních nebo děrách v trávě. Samice snáší jediné vejce. V   mnoha    oblastech    dalekého    severu    jsou    papuchalkové   považováni  za  pochoutku a hromadně loveni pomocí dlouhých oštěpů při hnízdění v děrách. Je-li   samice   ulovena,   nahradí   ji  při  sezení na vejci adoptivní „matka“, pokud se  i ona stane  obětí  lovců,   zasedne   na její místo takřka okamžitě jiná. Vždy se jedná o nedospělé samice, které zatím nemohou snášet vejce. Čas od času vylétá celá kolonie papuchalků na okružní let kolem své ptačí skály. Při tom je lovci loví sítěmi, podobnými rybářským podběrákům. Jeden lovec dokáže ulovit za den až 1000 papuchalků. Na ostrově Runde se s podobným drancováním  kolonií  naštěstí  nesetkáme.  Celá  oblast  je  přírodní  rezervací a v  době  hnízdění  ptáků  až  do jejich odletu (období 15.3. - 31.8.) je zakázán i pohyb mimo

značené cesty. Pro pozorování a setkání s papuchalky je nejlepším místem tzv. „Papuchalčí skála“ - „Sandshornet“ na jihu ostrova. V dubnu, době stavění hnízd, loví celá kolonie papuchalků na volném moři. Za rybami se potápí až do hloubky 60-ti metrů a pod vodou vydrží skoro minutu. Ulovené ryby nosí v zobáku  a může s nimi pokračovat v  lovu pod hladinou (papuchalk ryby přimáčkne jazykem k horní části zobáku, až je po celé délce zaplněn, přitom se roztáhne pružné pojivo v koutku zobáku).
Na „Papuchalčí skálu“ jsme chodili vpodvečer, kolem šesté hodiny, kdy se kolonie vracela z celodenního lovu. Desítky   papuchalků  nám  svištěly těsně nad hlavami a usedaly na okolní kameny. Jejich pokusy o přistání připomínaly spíše dopad hadrového míče. Svými kotouly a plácáním se stávají komiky s červenou bambulí (zobáky). Občas narazí jeden do druhého a třetí je nezdařilým dopadem sestřelí z kamene. Rozplácnutí dokáží ležet a odpočívat i celé minuty. Samotný pohyb po zemi je jim nepřirozený a činí z nich dokonalé baviče.

strana  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Kontakt na ostrov RUNDE
 

copyright 2004 © webfoto.cz