Pohupují se při chůzi, padají z kamenů, chytají se druhých za křídla a nechávají se vytáhnout. Jejich neohrabanost je až neuvěřitelná, hlavně  při  pomyšlení,  že  jsou  vynikajícími lovci. Zamilovali jsme si  večery na „Papuchalčí skále“ a společná loučení s odcházejícím dnem. Jejich neuvěřitelně přesné a časté zásahy trusem nás z počátku rozlaďovaly. Nakonec bychom si ale nedokázali představit krásné  chvíle  ochuzené  o  očišťování  oblečení   a   fotoaparátů. Po mnoho hodin nás stále více utvrzovali v bezpečí a pocitu klidu, jenž jim tato skála dává. Ten byl však pouze zdánlivý.
Náhle se na zemi mihnul tmavý stín a výkřik shora nás přinutil zvednout hlavy. Orel
! Asi jen na dvě nebo tři vteřiny jsme odvrátili pozornost od papuchalků a když se díváme zpět, nikde ani ptáčka. Během okamžiku všichni zmizeli v  norách a štěrbinách. Po pár minutách klidu nás znovu obklopují stovky bíle zářících bříšek.
      Díky dobře odděleným koloniím, nacházejícím se vzájemně v těsné blízkosti, lze porovnávat rozdílné chování jednotlivých druhů ptáků. Jen  asi 200 m od „Papuchalčí skály“ jsme sešli strmým sesuvem až na pobřeží k  hnízdící kolonii racka tříprstého (Rissa tridactyla). Přes mohutný křik není slyšet vlastních slov. Nad hlavami nám  jich  přelétají  tisíce.  Vzájemně  bojují  o poslední volná místa ke hnízdění. V jediném okamžiku se obloha mění v bílý křičící mrak – na kolonii nalétává chaluha velká. Racci ji hromadným útokem odhánějí. Tento účinný  způsob  obrany  je  však  v  příštích týdnech připraví o vejce a mladé.
        Nedostupné jihozápadní útesy jsou hnízdištěm dalších arktických ptáků. Asi dva a půl tisíce párů tereje bílého (Sula bassana) představuje největší a nejstarší kolonii v Norsku. Stejný útes obývá asi čtyři tisíce párů alky malé (Alca troda) a na sedm tisíc párů alkounů úzkozobých (Uria aalge). Tato místa byla pro nás nedostupná. Přístup je možný pouze ze skály cca 150 m vysoké slaněním k moři, což by bylo možné podniknout pouze společně s ochranáři při sčítání hnízd,  anebo přiblížením se na lodi z moře.

strana  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Kontakt na ostrov RUNDE
 

copyright 2004 © webfoto.cz