Poslední deštivé dny slanění nedovolovaly a pro lodě sezóna ještě nezačala.
          Druhou největší kolonii v Norsku, též nedostupnou,
tvoří přibližně tisíc párů kormoránů chocholatých (Phalacrocalax aristotelis). Hnízdiště se nachází na hustě zarostlém západním pobřeží ostrova Runde, mezi kameny pod skalnatými útesy.
          V těsné blízkosti obydlené části
ostrova hnízdí kajky mořské (Somateria mollissima), husy krátkozobé (Anser brachyrhynchus), ústřičník velký (Haematopus ostralegus) a další. Celkem lze na ostrově pozorovat až 214 druhů ptáků, včetně dravců, jako jsou  orel skalní, poštolka obecná, krahujec, jestřáb a další. Na stráních se pasou ovce a koně, v moři můžete vidět tuleně a sviňuchy.
V druhé polovině května a v červnu celý ostrov doslova rozkvete.

 Rozsáhlé bažiny, stráně, ale i skalní útesy pokrývají trsy i celistvé koberce květů. Je to období líhnutí  mladých.  Proto  jsou  i  ptáci   velmi  aktivní. My  jsme   však   navštívili    ostrov    koncem    dubna a procházeli jen nevýrazným bažinatým terénem hnědé a šedé barvy, splývajícím v jednu pláň. Mezi mohutnými trsy trav jen tu a tam vyrůstaly první zelené výhonky. Toto prostředí je ideálním úkrytem a místem pro stavbu hnízd chaluhy velké.
Chaluhy velké (Stercorarius skua), jež původně pocházejí   ze  Shetland,  se  na  ostrově  Runde usadily až v roce 1980. Kolonie čítá pouze 30 párů, přesto je největší v Norsku.
Výskyt a migrace chaluhy velké je  neobvyklý.  Žijí  jak  v  okolí  jižního  pólu,  tak v Atlantiku. Severoatlantické chaluhy při svých zimních tazích do teplých krajin dosahují rovníku. I chaluhy z jižní polokoule migrují až k rovníku. Může tak docházet    k   setkání    příslušníků    stejného    druhu

strana  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Kontakt na ostrov RUNDE
 

copyright 2004 © webfoto.cz