Kontakt na ostrov Runde:    Mr. KNUT A. GOKSÖYR; N-6096 RUNDE, NORWAY; GOKSÖYR CAMPING
                         Tel.: +47 700 85 905; Fax: +47 700 85 960; Mobil: +47 924 12 298

Ostrov RUNDE
NÓRSKO
 
fotografie a text: Jaroslav Ciler - preklad: Peter a Maja Kuricovi

členovia výpravy: Jan Špetla (ČR); Peter a Maja Kuricovi (SK); Jaroslav Ciler (ČR)


"
Dávno pominuli obavy z nesplnených prianí. V ich očiach nachádzam spokojnosť a vzrušenie. Áno, náš sen sa plní. Sme práve uprostred reality najkrásnejších okamžikov."
 

strana  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9  
 

copyright 2004 © webfoto.cz