Pri  chôdzi  sa  pohupujú,  padajú  z kameňov, chytajú sa druhých za    krídla   a   nechávajú   sa    vytiahnuť  .    Ich    neohrabanosť je až neuveriteľná najmä pri pomyslení, že sú vynikajúcimi lovcami.
Zamilovali
 sme  si  večere  na  „Skale mníšikov“ a spoločné lúčenia sa s odchádzajúcim dňom. Ich neuveriteľne presné a časté zásahy trusom   nás   spočiatku   rozlaďovali .   No   bez   toho   by  sme si  nedokázali predstaviť krásne chvíle ochudobnené o čistenie oblečenia  a  fotoaparátov.  Veľa  hodín  nám  dávali pocit bezpečia a pokoja, ktorý im poskytuje táto skala. Ten bol však len zdanlivý.
           Náhle sa na zemi mihol tmavý tieň a výkrik zhora nás prinútil zdvihnúť hlavy. Orol! Asi len na dve alebo tri sekundy sme odvrátili pozornosť od mníšikov, a keď sa pozeráme späť, nikde ani vtáčika. V okamihu všetci zmizli v  norách a štrbinách. Po pár minútach pokoja nás znovu obklopujú stovky bielo žiariacich brušiek.
           Vďaka     dobre   oddeleným   kolóniám  ,   nachádzajúcim sa v tesnej blízkosti, možno porovnávať rozdielne chovanie jednotlivých druhov vtákov. Len asi 200 m od „Skaly mníšikov“ sme zišli strmým zosuvom až na pobrežie k  hniezdiacim kolóniám čajky trojprstej (Rissa tridactyla). Cez mohutný krik nie je počuť vlastných slov. Nad  hlavami  nám  ich   preletujú   tisíce .   Vzájomne  bojujú o posledné voľné miesta na hniezdenie. V okamžiku sa obloha mení na biely škriekajúci mrak – na kolóniu nalietava pomorník veľký (Stercorarius skua). Čajky ho hromadným útokom odháňajú. Tento účinný  spôsob  obrany  ich  však v nasledujúcich týždňoch pripraví o vajcia a mláďatá.
          Nedostupné juhozápadné útesy sú hniezdiskom ďalších arktických vtákov. Asi dva a pol tisíca párov suly bielej (Sula bassana) predstavuje najväčšiu a najstaršiu kolóniu v Nórsku. Rovnaký  útes obývajú asi štyri tisícky párov alky malej (Alca torda) a asi sedem tisíc párov norcov tenkozobých (Uria aalge). Tieto miesta  boli  pre  nás  nedostupné.  Prístup  je možný len zlanením k moru zo skaly cca 150 m vysokej, čo by bolo možné podniknúť len spoločne s  ochranármi  pri   sčítaní  hniezd  alebo  priblížením

strana  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9  
 

copyright 2004 © webfoto.cz